Lịch Thờ Phượng Và Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ In
Viết bởi Admin   
Thứ sáu, 02 Tháng 1 2015 00:00

I. Lịch sinh hoạt tổng quát cả năm 2015 của Hội Thánh: Xin nhấn vào đây.

II. Lịch thờ phượng hàng tuần, từ tháng 01 đến tháng 03, năm 2015: Xin nhấn vào đây.

III. Lịch sinh hoạt của các nhóm tế bào:

1. Nhóm Anh Nguyễn Hữu Quyền, tối thứ ba, lúc 7:00.

2. Nhóm Ông Nguyễn Hoàng Nghiêm, tối thứ năm, lúc 7:00.

3. Nhóm Cô Nguyễn Thị Quốc Hương, tối thứ năm, lúc 7:00.

4. Nhóm Cô Nguyễn Thị Kim Sa, tối thứ ba, lúc 7:00.

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 1 2015 09:39