banner1.jpg

Chúa Nhật 
Thờ Phượng Hội Thánh: 9:00 - 10:30 a.m.
Trường Chúa Nhật Thiếu Nhi- Thiếu Niên: 9:30 - 10:30 a.m.
Trường Chúa Nhật Người Lớn: 10:45 - 11:30 a.m

Thứ Sáu:

Sinh Hoạt Thiếu Niên: 7:00 - 8:30 p.m.

Thứ Bảy

Nhóm Cầu Nguyện Hội Thánh: 6:00 - 7:00 a.m. và 6:00 - 7:00 p.m.
Nhóm Thanh Tráng Niên 7:00 - 8:30 p.m.
Sinh Hoạt Thiếu Nhi: 7:00 - 8:00 p.m.

Lỗi
  • The selected calendar(s) were not found in the database.
Đức Tin Và Ân Điển PDF. In Email
Viết bởi Team Member   
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 22:23

Tôi được phép để nói với bạn một cách xác quyết và với sự tự do rằng nếu bạn nương dựa nơi Đức Chúa Trời, bạn sẽ không bị bỏ mặc trong những nan đề của bạn hay bị bỏ cho hư thối trong những nan đề khốn khổ của mình. Bạn có nhớ câu Kinh Thánh nói rằng nếu cùng một quyền năng để làm cho Đấng Christ sống lại từ kẻ chết cư ngụ trong chúng ta, thì Đấng ấy cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em lại sống không? (Rôma 8:11) – không phải chỉ đức tin

 của bạn sẽ giải cứu bạn mà thôi, nhưng chính là ân điển của Đức Chúa Trời sẽ đến trong hoàn cảnh của bạn, nâng đỡ bạn lên và đặt bạn ngồi trong các nơi trên trời, như ân điển đó đã hành động cho Chúa Jêsus.  Làm sao tôi có thể quá chắc như vậy? Vì cớ tôi biết Đức Chúa Trời, vì cớ biết như vậy… vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là đáng tin cậy (chắc chắn) và thành tín trong lời Ngài (Hê-bơ-rơ 10:23).

 

 

Hãy để tôi đưa ra cho bạn một minh họa về cách mà đức tin và ân điển cùng làm việc với nhau để đem đến cho chúng ta những phước hạnh của Đức Chúa Trời.

 

Trong những buổi nhóm của tôi, tôi thường đem theo một cái quạt điện rất lớn mà tôi đặt trên bục của diễn giả. Tôi gọi một người trong đám thính giả lên và nói với cô rằng tôi sẽ quạt cho cô ấy mát mẻ. Khi cây quạt không quay mặc dù tôi đã bật nút, tôi hỏi các thính giả “Sao kỳ vậy? Tại sao cây quạt không giúp gì cho người phụ nữ này?”.

 

Dĩ nhiên, các thính giả sẽ nhìn thấy ngay điều trục trặc, họ la lên :”Nó chưa cắm điện”.

 

Tôi nói :” Đúng rồi, và đó nhiều khi chính là điều trục trặc khi lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm nhiều lần”.

 

Tôi giải thích tiếp rằng khi đôi mắt chúng ta chú về đức tin (cái quạt) trông mong nó sẽ quay cho mát, mà chúng ta thất bại không nhìn vượt xa hơn cái quạt để thấy nguồn điện khiến nó chạy, đó chính là Đức Chúa Trời.

 

Đức Chúa Jêsus đã luôn có đức tin trong khi Ngài chịu đau khổ. Ngài đã có đức tin đang khi ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài đã có đức tin trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm và Phi-lát. Ngài đã có đức tin khi bị nhiếc móc, làm nhục và ngược đãi. Ngài đã có đức tin trên đường đi đến đồi Gô-gô-tha. Ngài đã có đức tin đang khi bị treo trên thập tự giá. Ngài đã có đức tin ngay cả khi thân thể Ngài nằm trong mồ mả. Ngài có đức tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ mặc Ngài tại đó nhưng sẽ khiến Ngài sống lại như lời Đức Chúa Trời đã hứa. Nhưng bạn có nhận thức được rằng, với tất cả đức tin của Ngài, chẳng có điều gì đã xảy ra cho đến khi quyền năng của Đức Chúa Trời đến để đem sự phục sinh chăng? Đức tin của Ngài giữ cho Ngài bình tịnh cho đền thời điểm đã định của Đức Chúa Cha để giải cứu Ngài.

 

Trong sự minh họa của tôi với cái quạt, tôi nói với thính giả : “Tôi có thể có đức tin tuyệt đối nơi cái quạt này, nhưng nó sẽ không hề làm cho người phụ nữ này được mát mẻ chút nào cho đến khi nó được cắm vào nguồn điện. Điều tương tự như vậy cũng đứng với đức tin. Chúng ta có thể có tất cả đức tin trên trần gian này, nhưng nó sẽ không giúp đỡ gì được cho chúng ta cho đến khi nó “cắm vào” nguồn quyền năng, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Hãy giữ đôi mắt bạn chăm nhìn vào Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu bạn – chứ không chăm vào đức tin của mình.

 

Để cho nhu cầu của chúng ta được đáp ứng, để nhận lãnh được điều chi từ nơi Chúa chúng ta phải có cả hai điều là đức tin và ân điển. Đó là bởi ân điển qua đức tin mà chúng ta được cứu. Và ấy là bởi ân điển qua đức tin mà tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm và mọi nhu cầu của chúng ta được đáp ứng.

 

Cũng giống như bạn, suốt 10 năm qua, tôi đã nghe rất nhiều về đức tin. Tôi đã nghe quá nhiều, đến nỗi thật ra, tôi suýt tự giết mình khi cố gắng tin Đức Chúa Trời về những điều mà không hề biết gì về ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi đã không biết làm sao để nương cậy nơi Đức Chúa Trời, làm thể nào để dựa nơi Ngài, làm sao để tin tưởng Cha Thiên Thượng của tôi hoàn toàn trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Nan đề chính là chỗ tôi tin tuởng nơi đức tin của mình hơn là tin cậy Đức Chúa Trời của tôi.

 

Nếu chúng ta tin cậy vào đức tin của mình hơn là tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ kết thúc trong sự tuyệt vọng, cố gắng làm cho những điều gì đó xảy ra mà chúng ta không có quyền năng để làm cho điều ấy xảy ra. Tôi cố gắng tin Đức Chúa Trời để được chữa lành và thịnh vượng và một đời sống gia đình hạnh phúc – và điều đó không hề xảy ra. Tôi không hiểu tại sao nó không xảy ra. Vì vậy tôi đã cố gắng tin cậy Chúa hơn, mà điều ấy chỉ dẫn tôi đến sự mệt mỏi hơn, tuyệt vọng hơn, không hạnh phúc, chán nản và thất vọng hơn.

 

Bạn thấy không, sai lầm mà tôi đã phạm là cố gắng làm cho mọi sự xảy ra bởi đưc tin, bằng cách tin tưởng Đức Chúa Trời. Thay vì tôi phải học vượt xa hơn điều đó và nương dựa vào ân điển của Đức Chúa Trời. Khi tôi làm như vậy, tôi giao nộp hết mọi nổ lực của tôi, bây giờ sự khốn khổ của tôi dừng lại. Tôi đã nhận ra rằng cho dù có đức tin đến đâu, nếu Đức Chúa Trời không đến qua đức tin của tôi bởi ân điển Ngài để đem lại cho tôi những câu giải đáp mà tôi cần thì tôi sẽ không bao giờ nhận lãnh được bất cứ điều chi.

 

Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng tôi đã bị khốn khổ vì một lý do đơn giản, vì tôi đã ngăn trở ân điển của Đức Chúa Trời, đó chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ngăn trở ân điển của Đức Chúa Trời thì chứng ta sẽ bị khốn khổ.

 

Tôi đã tin tưởng vào đức tin của mình để đáp ứng những nhu cầu của mình. Khi nhu cầu của tôi không được đáp ứng bấy giờ tôi cố gắng có thêm đức tin vì tôi đã không nhìn thấy vượt xa hơn đức tin của mình. Mọi sự hình như đã dựa trên đức tin của tôi, đang khi trong thực tế, mọi chiến thắng đều dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời.

 

Tôi nhớ một lần kia tôi đang đau khổ vì sự thiếu đức tin trong một lĩnh vực mà tôi cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Tôi đang bận rộn định tội chính mình và mang mặc cảm phạm tội. Khi ấy Đức Thánh Linh đã hướng dẫn tôi đến II Tim 2:13 : Nếu chúng ta không tin, thì Ngài vẫn cứ thành tín: Ngài không thể tự chối mình được.

 

Đức Thánh Linh đang cố gắng dạy dỗ tôi cất đôi mắt mình khỏi khả năng của tôi để nhìn vào sự sẵn lòng của Đức Chúa Trời muốn đáp ứng nhu cầu của tôi cho dù tôi không có đức tin trọn vẹn.

 

Bạn còn nhớ người đàn ông đã đến với Chúa Jêsus cầu xin Ngài chữa bệnh cho con trai ông không? Chúa Jêsus đáp rằng mọi sự đều có thể được cho kẻ nào tin. Người đàn ông đáp : “Lạy Chúa, tôi tin! Xin giúp cho sự yếu đức tin của tôi”

 

Hay là “Xin giúp cho sự không tin của tôi” như theo Bản dịch King James. Người ấy biết rằng đức tin mình rất kém thiếu, nhưng ông đã rất chân thực về điều đó, và Chúa Jêsus đã chữa lành con trai của ông (Mác 9:17-24).

 

Ân điển (quyền năng) của Đức Chúa Trời đã đến trên hoàn cảnh đó và ban cho người đàn ông điều mà ông không xứng đáng được.

 

Joyce Meyer

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 07 Tháng 4 2011 11:01
 

SẮP TỚI

Search

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9
mod_vvisit_counterYesterday339
mod_vvisit_counterThis week348
mod_vvisit_counterLast week1507
mod_vvisit_counterThis month2840
mod_vvisit_counterLast month10079
mod_vvisit_counterAll days1616068